Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci75
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • socjalne13
 • naukowe93
 • inne15
 • artystyczne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd72
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla studentów I roku z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”

organizator:

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej", FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.07.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”

Stypendia w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych są przyznawane na I rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie kryteria:
– ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i być maturzystą z 2017 roku;
– zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach państwowych;
– pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl);
– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze.
– posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.

Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresowań nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczek HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.

Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendacje LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji LGD „RW”. W tym celu do 31 lipca 2017 r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres biuro@lgdrw.pl.

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych
Zwracam się z prośbą o udzieleni rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018
Imię i Nazwisko:…………………
Adres zamieszkania:……………….
Nazwa ukończonej szkoły:…………………
Rok ukończenia szkoły:………………..
Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym:………………….
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2016 r.:……………………..

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „RW” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski będą składane on-line. Na stronie www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line

Formularz będą aktywne od 3 lipca 2017 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018 – Segment II.

Termin składania wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2017 r. (do godz. 16:00).

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje kandydata do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r.

Dokumenty należy składać:
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz

Informacje pochodzą ze strony www.powiat-wolominski.pl

Kontakt

Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej", FEP
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz

biuro@lgdrw.pl