Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla studentów I roku z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal

organizator:

Fundacja Wrota Wielkopolski, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 28.07.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal

Fundacja Wrota Wielkopolski i Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Wspomagania Wsi ogłasza XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów.

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Trzcinica i Rychtal, którzy w 2017 r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

W roku akademickim 2017/2018 stypendium pomostowe będzie wynosiło 5000,00zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy po 500,00zł miesięcznie, na indywidualne konto stypendysty.

Kto może zostać stypendystą?

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1. Muszą być maturzystami 2017 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2017 roku będą dyskwalifikowani.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 1600 zł brutto w przeliczeniu na osobę, lub 1800 zł brutto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód brutto wyliczony z czerwca 2017 r.),

3. Pochodzą z terenów do 20.000 mieszkańców, tzn. zamieszkują na wsi lub mieście do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Program jest skierowany do wszystkich tegorocznych maturzystów z terenu gmin: Baranów, Łęka Opatowska,Trzcinica i Rychtal, którzy w 2017r. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stronie internetowej.

5. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych (dokument do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA),

6. PUNKT NAJWAŻNIEJSZY – posiadają REKOMENDACJĘ Lokalnej Komisji Stypendialnej przy Fundacji Wrota Wielkopolski. Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania online. Wnioski bez rekomendacji będą przez system komputerowy odrzucane.

Procedura składania wniosku:

Krok 1 – Uzyskanie rekomendacji

Rekomendacji udziela Lokalna Komisja Stypendialna przy Fundacji Wrota Wielkopolski w odpowiedzi na wysłane poprzez email prośby kierowane na adres: leader@wrotawielkopolski.org.pl

Prośbę o rekomendację należy złożyć do 28 lipca 2017 roku.

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację Fudacji Wrota Wielkopolski otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 31 lipca 2017.

Wzór prośby o rekomendację:

——————

PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2017/2018.
Imię i Nazwisko: …………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Telefon kontaktowy …………………………………..
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły: …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
(obliczyć zgodnie z algorytmem umieszczonym u dołu strony)
Oświadczam, że spełniam kryterium dochodowe, oraz pozostałe warunki wymagane regulaminem Programu.

——————-

Krok 2 – wypełnienie wniosku

Kandydat wypełnia on-line do do 18 sierpnia 2017 (do godz.16.00) wniosek aplikacyjny Programu Stypendiów Pomostowych dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

W pytaniu „Czy posiadasz rekomendację organizacji lokalnej?” kandydaci, którzy otrzymali rekomendację drogą mailową, dają odpowiedź twierdzącą i wpisują „Fundacja Wrota Wielkopolski”.

Krok 3 – złożenie wniosku

Kandydat drukuje wniosek wygenerowany on-line, podpisuje i wraz z wymaganymi załącznikami (listę potrzebnych załączników wygeneruje system) dostarcza do biura Fundacja Wrota Wielkopolski do dnia 23 sierpnia 2017r.

Wnioski można dostarczać:

 1. osobiście do biura Fundacji
 2. przesłać pocztą (liczy się data wpłynięcia) na adres:

Fundacja Wrota Wielkopolski, Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów

Ostateczne decyzje ogólnopolskiej komisji stypendialnej Programu Stypendiów Pomostowych Segment II będą znane około 9 października 2017r.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.wrotawielkopolski.org.pl

Informacje pochodzą ze strony www.wrotawielkopolski.org.pl

LINKI:
Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Fundacja Wrota Wielkopolski, FEP
ul. Jana Pawła II 2 .m Fundacja Wrota Wielkopolski
63-604 Baranów

leader@wrotawielkopolski.org.pl
www.wrotawielkopolski.org.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Uczelnie
Regulamin