Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
 • sportowe28
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla studentów I roku z byłych terenów ppgr-owskich w zachodniopomorskim

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia pomostowe dla studentów I roku z byłych terenów ppgr-owskich w zachodniopomorskim

Stypendia na I rok – aplikowanie w segmencie IA

PROFIL KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM W SEGMENCIE IA:

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

 • być maturzystą z 2012 roku,
 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:

 • pochodzić z byłych terenów popegeerowskich, tzn. pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w ppgr nie mniej niż 2 lata

APLIKOWANIE w segmencie IA

Wnioski będą składane on-line. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2012 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment IA, następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2012 r.
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w ppgr przez co najmniej 2 lata (kserokopia świadectwa pracy z ppgr),

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2012 r.

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w oddziale terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Wykaz oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) znajduje się poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy: styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendia-pomostowe.pl

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl