Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci47
 • absolwenci19
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • artystyczne19
 • naukowe18
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd37
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe dla studentów I roku studiów z Głogowa Małopolskiego

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.08.2010

Stypendia pomostowe dla studentów I roku studiów z Głogowa Małopolskiego

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski ogłasza nabór wniosków do stypendiów pomostowych dla studentów I roku studiów 2010/2011.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy:

 • uczęszczali do szkół średnich kończących się maturą ze szczególnym uwzględnieniem Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie Młp.
 • zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie
 • mieszkają w Gminie Głogów Małopolski
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 922 zł netto, lub 1054 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osiągnęli na pisemnym egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij wniosek i oświadczenie, które znajdują się w załącznikach i dołącz dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2010 roku., kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Termin składania wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2010 r. Miejsce składania wniosków:

Dom Kultury w Głogowie Młp.
ul. Kard. Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Małopolski

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania w Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. lub na stronie internetowej www.dk.glogow-mlp.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego www.glogow-mlp.pl

Stypendium wynosi miesięcznie 500 zł i jest udzielane przez okres 10 miesięcy. Ilość stypendiów ograniczona do 5.

Informacje pochodzą ze strony gmina.glogow-mlp.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Małopolski
ul. Kard. Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Małopolski
tel.: (17) 851 72 62