Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci67
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni60
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne4
 • sportowe47
 • naukowe22
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe dla studentów I roku studiów – Stow. Lokalna Grupa Działania Stolem

organizator:

Stow. Lokalna Grupa Działania Stolem, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 28.07.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku studiów – Stow. Lokalna Grupa Działania Stolem

Rozpoczęła się XVI edycja programu stypendialnego „DYPLOM Z MARZEŃ” ponownie współfinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych, do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium. W ciągu sześciu lat uczestniczenia LGD Stolem w programie stypendium otrzymało 51 maturzystów z obszaru LGD na łączną kwotę 255 000,00zł.

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w kwocie 5000 zł, płatne po 500 zł netto przez 10 miesięcy.

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki:

– jesteś zameldowany od co najmniej 2-óch lat na obszarze LGD Stolem (Gmina Wiejska Kościerzyna, Gmina Nowa Karczma, Gmina Karsin, Gmina Dziemiany, Gmina Lipusz) od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (11.04.2017r) – zaświadczenie z Urzędu Gminy

– jesteś maturzystą z 2017 roku,

– złożyłeś aplikację bądź zostałeś przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).

O stypendium nie mogą się ubiegać maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi, gdyż studenci tych kierunków w okresie studiów, mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

– pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600,00 zł brutto, lub 1800,00 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – dochód brutto z czerwca 2017 r., np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki rent/emerytur, zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego (zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2016 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 164.58 zł dla 1 ha przeliczeniowego)

– osiągasz dobre wyniki w nauce, tzn. uzyskałaś(eś) min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm (do pobrania poniżej).

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek o przyznanie rekomendacji na stypendium pomostowe, który znajduje się w załączniku, dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz). Dokumenty złóż w Biurze LGD Stolem w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 do 28 lipca 2017r.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy biuro@lgdstolem.pl, bądź dzwoniąc na numer 58 680-05-70 lub 503 124 612.

Wnioski o wydanie rekomendacji należy składać do 28 lipca 2017 r.

Po otrzymaniu rekomendacji ze strony LGD Stolem, o czym zostaną państwo powiadomieni droga tel. i mailową należy wypełnić wniosek online dostępny www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/ i dołączyć do niego niezbędne załączniki.

Informacje pochodzą ze strony lgdstolem.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem
ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz
tel. 58 680 05 70 lub 503 124 612
biuro@lgdstolem.pl
lgdstolem.pl

Dokumenty

do pobrania