Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – Stow. Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia

organizator:

Stow. Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 18.08.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – Stow. Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia

Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia w ramach konkursu Dyplom z Marzeń dołączył do koalicji organizacji uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych.
Konkurs organizowany jest każdego roku na wiosnę, dzięki wspólnej inicjatywie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
Stowarzyszenie zaprasza do składania wniosków on-line ambitnych i zdolnych maturzystów Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy dla 5 stypendystów. Wnioski można składać do 18 sierpnia, do godz. 16.00, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a. Otrzymać rekomendację Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie,
b. Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
c. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. Mieszkańców potwierdzone zameldowaniem,
d. Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto( 80% płacy minimalnej) lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
e. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.Liczbę punktów należy wyliczyć na podstawie algorytmu podanego poniżej,
f. Po złożeniu wniosku on-line należy go wydrukować i złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia Lubaczów.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Osobą do kontaktów i udzielania informacji jest: Anna Śliwa: sliwa.anna@zs-lubaczow.com.

Informacje pochodzą ze strony www.zs-lubaczow.com

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia
ul. Kościuszki 161
37-600 Lubaczów

sliwa.anna@zs-lubaczow.com
www.zs-lubaczow.com