Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci50
 • absolwenci12
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • naukowe68
 • muzyczne13
 • inne2
 • sportowe24
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie9
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma3
 • instytucja rządowa7
 • samorząd58
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – Stow. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BEZ BARIER”

organizator:

Stow. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "BEZ BARIER", FEP

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 18.08.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – Stow. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BEZ BARIER”

Wystartował nabór wniosków na stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów – Program LEKTOR – stypendia w wys. 5.000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ON-LINE : do 18 sierpnia 2017, do godziny 16-ej. Po tym terminie aplikacja zostanie wyłączona i nie będzie można zalogować się do systemu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW w wersji papierowej (do biura Bez Barier): 28 sierpnia 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: do 9 października 2017 r.

LINK DO GENERATORA WNIOSKÓW: wnioski.stypendia-pomostowe.pl

Kryteria wg których przyznawane będą stypendia:

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, którzy osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
2. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).
3. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe wynosi 1.600 zł (brutto) lub 1800 zł (brutto), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2017.
4. Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2016 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 164.58 zł dla 1 ha przeliczeniowego.
5. Do składania wniosku on-line uprawnione są osoby posiadające rekomendację organizacji pozarządowej. Jest to warunek niezbędny do złożenia wniosku. W związku z tym kandydaci powinni jak najszybciej zgłosić się do biura Bez Barier w celu uzyskania rekomendacji.

LINK DO REGULAMINU: www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2017/04/Regulamin_seg_2_XVI-edycja.pdf

INSTRUKCJA APLIKOWANIA Krok po Kroku oraz najczęściej zadawane pytania dostępne są pod linkiem: www.stypendia-pomostowe.pl/…/stypen…/wniosek-on-line/

Program realizujemy wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz Partnerami

Ps. O stypendium nie mogą się ubiegać maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ) oraz kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi, gdyż studenci tych kierunków w okresie studiów, mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

Informacje pochodzą ze strony www.bezbarier.org

Kontakt

Stow. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "BEZ BARIER", FEP
ul. Tarnowska 2
32-840 Zakliczyn
tel. 14 66 53 999