Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – Podgórskie Stow. Kulturalno-Społeczne

organizator:

Podgórskie Stow. Kulturalno-Społeczne, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 18.08.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – Podgórskie Stow. Kulturalno-Społeczne

Aby ubiegać się o stypendium w XVI edycji programu (2017/2018) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i być maturzystą z 2017 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych, nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów),
 • zostać wolontariuszem rekomendującej Organizacji Pozarządowej.

Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym trzeba pomnożyć przez 0,4.

Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym trzeba pomnożyć przez 0,6. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów należy zsumować.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Ponadto musisz posiadać rekomendację lokalnej NGO – lista organizacji biorących udział w XVI edycji – SEGMENT II czyli Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego.

W przypadku, gdy liczba osób spełniających w/wymienione kryteria, będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o niższych dochodach w rodzinie.

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II) składają następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej – Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne,
 • zaświadczenie o zameldowaniu. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikowanie o stypendium pomostowe składa się z następujących kroków:

 • Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych znajdującym się na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl
 • Zapoznaj się z regulaminem, jeśli spełniasz wszystkie wymagane warunki, do 5 sierpnia 2017 r., zgłoś swoją kandydaturę do Komisji Stypendialnej powołanej przez Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne, przedstawiciel komisji Anna Cempura – kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej, Lipnica Murowana 59, 14 685 20 59
 • Informacja o udzielonych rekomendacjach zostanie przekazana kandydatom w dniu 11 sierpnia 2017
 • Po uzyskaniu rekomendacji Komisji Stypendialnej złóż wniosek on-line.
 • Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 (do godz.16.00)
 • Wydrukuj złożony on-line wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do 25 sierpnia 2017 r. do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej.

Informacje pochodzą ze strony www.psks.eu

Kontakt

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
Lipnica Murowana 83
32-724 Lipnica Murowana


www.psks.eu