Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne14
 • socjalne7
 • naukowe25
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – LGD Stow. „Z Tradycją w Nowoczesność”

organizator:

LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 18.08.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – LGD Stow. „Z Tradycją w Nowoczesność”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 80 stypendiów.

W roku akademickim 2017/2018 organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkających na terenie działania LGD, tj. teren obejmujący obszar 8 Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Formularze będą aktywne od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r.

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r., i być maturzystą/-tką z 2017 roku oraz osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 – algorytm obliczania liczby punktów znajdziesz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/
 • zostać przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  mieszkać na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) nie krócej niż 2 lata,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 600 zł brutto lub 1 800 zł brutto (dochód wyliczony z czerwca 2016 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • posiadać rekomendację ORGANIZACJI

Tylko osoby rekomendowane są uprawnione do aplikowania on-line.
Bez rekomendacji złożenie wniosku za pomocą systemu nie będzie możliwe – wniosek zostanie automatycznie odrzucony.

LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” prosi o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami właściwymi dla Programu Stypendia Pomostowe dostępnymi w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.
Obowiązujące dokumenty to regulamin oraz algorytm potrzebny do obliczania punktów z matury.

Więcej informacji w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu
e-mail – lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com oraz pod nr tel.: 16 621 90 65

Informacje pochodzą ze strony www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

Kontakt

LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, FEP
ul. Kościuszki 26
Jarosław
tel. 16 621 90 65
lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com
www.ztradycjawnowoczesnosc.pl

Dokumenty

do pobrania