Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – Fundacja Generator Inspiracji

organizator:

Fundacja Generator Inspiracji, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 18.08.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku – Fundacja Generator Inspiracji

PROFIL KANDYDATA:
Aby ubiegać się o stypendium w XV edycji programu (2017/2018) musisz:
• ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i być maturzystą z 2017 roku,
• zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
• pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto, lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2017 r.)
• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.
• posiadać rekomendację Lokalnej Organizacji Stypendialnej – FUNDACJI GENERATOR INSPIRACJI

ALGORYTM:
1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

FINANSE:
Stypendium w kwocie 5000 zł wypłacane jest w comiesięcznych ratach w wysokości 500 zł, po zaliczeniu pierwszego semestru wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających wpis na drugi semestr.

Więcej informacji udziela koordynator programów stypendialnych Fundacji Generator Inspiracji.

Informacje pochodzą ze strony www.facebook.com/generatorinspiracji

Kontakt

Fundacja Generator Inspiracji
Futoma 168
36-030 Błażowa
Monika Kozdraś-Grzesik tel. 695 614 195
m.grzesik@fgi.org.pl
www.fgi.org.pl