Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie86
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne24
 • sportowe39
 • artystyczne41
 • naukowe104
 • inne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd76
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla studentów 1 roku z okolic Węgorzewa

organizator:

Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 30.07.2017

Stypendia pomostowe dla studentów 1 roku z okolic Węgorzewa

Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor zaprasza kandydatów na studia po stypendia pomostowe. Program Stypendiów Pomostowych to system, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać wsparcie finansowe na I rok studiów oraz pomoc w dalszych latach edukacji akademickiej.

Stypendium na pierwszy rok wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. O stypendium na wyższe lata studiów mogą się ubiegać najlepsi studenci, którzy otrzymywali stypendium pomostowe podczas I roku studiów.

Stypendium na II rok studiów jest przyznawane najlepszym stypendystom pomostowym w ramach konkursu PRYMUS. Minimalna średnia kwalifikująca do udziału w konkursie wynosi 4,0. Stypendium w wysokości 5.000 zł wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach.

Więcej na temat Programu Stypendiów Pomostowych: www.stypendia-pomostowe.pl

W gminie Węgorzewo dotychczas stypendium uzyskało 59 osób, a dzięki temu, że są naszymi stypendystami, mogą starać się o stypendia Prymus w II roku i następnych latach oraz stypendia językowe − warunek jest jeden: średnia co najmniej 4,00. Liczba różnych stypendiów zdobytych przez węgorzewską młodzież sięga 90.

Aby ubiegać się o stypendium w XVI edycji programu (2017/2018) musicie:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i być maturzystą z 2017 roku,
 • być przyjętymi na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić z miasta lub gminy Węgorzewo (wymagane potwierdzenie zameldowania. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl),
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę za czerwiec 2017 r. nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. minimum 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.
 • posiadać rekomendację Mazurskiej Fundacji Bonus Pastor, która będzie wydawana po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków, to jest po 30 lipca 2017 r.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania w załączniku poniżej.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor
ul. Pionierów 4, 11-600 Węgorzewo
tel.: 87 427 21 53 (parafia), 87 427 24 13
e-mail: wegorz@sds.pl
Kontakt w sprawie stypendiów: m_putkowska@wp.pl; tel.: 505 034 130

Informacje pochodzą ze strony wegorzewo.pl

Kontakt

Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor
ul. Pionierów 4
11-600 Węgorzewo
tel. 505 034 130
m_putkowska@wp.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Formularz kandydata