Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe83
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla absolwentów szkół ponadgimn. kształacących specjalistów przemysłu naftowego

organizator:

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2013

Stypendia pomostowe dla absolwentów szkół ponadgimn. kształacących specjalistów przemysłu naftowego

Fundusz stypendiów pomostowych na rok 2013/2014 dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą specjalistów w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego

Celem działania jest pomoc finansowa dla najzdolniejszych absolwentów w/w szkół umożliwiająca im rozpoczęcie nauki na uczelniach wyższych.

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy spełniają poniżej wymienione warunki:
1). mają średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 4,7 albo wyższą,
2). egzamin maturalny zdali na min. 50% punktów możliwych do uzyskania, z każdego zdawanego przedmiotu,
3). z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskali min. 75% punktów możliwych do uzyskania,
4). pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Termin składania wniosków upływa z dniem 10 września 2013 r. Zaproszenia do wytypowania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących specjalistów w dziedzinach związanych z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego otrzymali dyrektorzy placówek.

Zarząd Fundacji co roku określa maksymalną wysokość Funduszu Stypendiów Pomostowych na dany rok akademicki. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów.

Zasady oraz dokumenty jakie należy złożyć ubiegając się o przyznanie stypendium określone są w regulaminie.

Informacje pochodzą ze strony www.pgnig.pl

Kontakt

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel. 22 691 85 35

www.pgnig.pl