Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Politechniki Białostockiej dla doktorantów

organizator:

Politechnika Białostocka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2012

Stypendia Politechniki Białostockiej dla doktorantów

Stypendia Politechniki Białostockiej dla doktorantów

Politechnika Białostocka informuje, iż w dniach 10 – 14 września 2012 roku (do godz. 15.00) prowadzony będzie I nabór wniosków w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów kluczem rozwoju województwa podlaskiego” realizowanego przez Politechnikę Białostocką.

Stypendia przeznaczone są dla doktorantów kształcących się w dziedzinach naukowych uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego i mogą być wydatkowane przez stypendystę na dowolny cel związany z przygotowaniem pracy doktorskiej.

Stypendium doktoranckie ma formę grantu finansowego w wysokości 3000 zł brutto miesięcznie, przyznawane na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku wraz z opinią promotora lub opiekuna naukowego (osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora).

Termin składania wniosków upływa z dniem 14 września 2012 roku.

Doktorant nie powinien otrzymywać jednocześnie z różnych źródeł wsparcia stypendialnego przeznaczonego na ten sam cel lub mającego podobny charakter. W związku z tym osoby ubiegające się o stypendia są zobowiązane wypełnić oświadczenie o nieotrzymywaniu wsparcia finansowego na ten sam cel lub mającego podobny charakter z innych źródeł. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do wniosku o przyznanie stypendium.

Komplet dokumentów (tj. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego wraz z załącznikami) należy złożyć w powyższym terminie w Biurze Obsługi Projektu.

BIURO OBSŁUGI PROJEKTU
Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45a
pok. 16B

Regulamin przyznawania stypendium wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania poniżej.

Informacje pochodzą ze strony http://www.stypendia.doktoranckie.pb.edu.pl

Kontakt

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45a
15-351 Białystok
tel. 746 97 33
i.senderacka@pb.edu.pl
www.stypendia.doktoranckie.pb.edu.pl