Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Politechniki Białostockiej dla doktorantów

organizator:

Politechnika Białostocka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2012

Stypendia Politechniki Białostockiej dla doktorantów

Stypendia Politechniki Białostockiej dla doktorantów

Politechnika Białostocka informuje, iż w dniach 10 – 14 września 2012 roku (do godz. 15.00) prowadzony będzie I nabór wniosków w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów kluczem rozwoju województwa podlaskiego” realizowanego przez Politechnikę Białostocką.

Stypendia przeznaczone są dla doktorantów kształcących się w dziedzinach naukowych uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego i mogą być wydatkowane przez stypendystę na dowolny cel związany z przygotowaniem pracy doktorskiej.

Stypendium doktoranckie ma formę grantu finansowego w wysokości 3000 zł brutto miesięcznie, przyznawane na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku wraz z opinią promotora lub opiekuna naukowego (osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora).

Termin składania wniosków upływa z dniem 14 września 2012 roku.

Doktorant nie powinien otrzymywać jednocześnie z różnych źródeł wsparcia stypendialnego przeznaczonego na ten sam cel lub mającego podobny charakter. W związku z tym osoby ubiegające się o stypendia są zobowiązane wypełnić oświadczenie o nieotrzymywaniu wsparcia finansowego na ten sam cel lub mającego podobny charakter z innych źródeł. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do wniosku o przyznanie stypendium.

Komplet dokumentów (tj. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego wraz z załącznikami) należy złożyć w powyższym terminie w Biurze Obsługi Projektu.

BIURO OBSŁUGI PROJEKTU
Politechnika Białostocka
15-351 Białystok
ul. Wiejska 45a
pok. 16B

Regulamin przyznawania stypendium wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania poniżej.

Informacje pochodzą ze strony http://www.stypendia.doktoranckie.pb.edu.pl

Kontakt

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45a
15-351 Białystok
tel. 746 97 33
i.senderacka@pb.edu.pl
www.stypendia.doktoranckie.pb.edu.pl