Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe41
 • sportowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie7
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Płocka szansa edukacyjna”

organizator:

Urząd Miasta Płocka

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 25.06.2021

Stypendia „Płocka szansa edukacyjna”

Nowy program stypendialny dla płockich uczniów. W 100% finansowany będzie z budżetu Miasta Płocka.

Stypendia „Płocka szansa edukacyjna” przyznawane są uczniom w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 3.100 zł brutto miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym bardzo dobre i dobre wyniki nauczania. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie:

 • uczęszczający do szkół dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia:
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.100 zł,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej:

5,20 w szkole podstawowej klasy IV – VI,
5,00 w szkole podstawowej klasy VII – VIII,
4,50 w szkołach ponadpodstawowych,

 • posiadający rachunek bankowy – przy czym może to być rachunek bankowy ucznia lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej.

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej. Wniosek o przyznanie stypendium można złożyć:

 • w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych – stypendium na I semestr roku szkolnego (średni dochód – za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj)
 • do 5 dnia lutego – stypendium na II semestr roku szkolnego (średni dochód – za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień)

Nabór wniosków trwa do 25 czerwca. Stypendium Płockiej szansy edukacyjnej przyznawane jest każdorazowo na semestr.

Informacje pochodzą ze strony: zjoplock.pl

Innych ofert stypendialnych dla uczniów szukajcie w wyszukiwarce mojestypendium.pl

Kontakt

Urząd Miasta Płocka
ul. 3 Maja 16, 3 piętro
09-402 Płock
tel. 24 364 59 50
stypendia@zjoplock.pl
https://zjoplock.pl