Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia PGNiG dla maturzystów

organizator:

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2014

Stypendia PGNiG dla maturzystów

Decyzją Zarządu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza utworzony został fundusz stypendiów pomostowych na rok 2014/2015 dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą specjalistów w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego. Celem działania jest pomoc finansowa dla najzdolniejszych absolwentów w/w szkół umożliwiająca im rozpoczęcie nauki na uczelniach wyższych.
Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się maturzyści, którzy spełniają poniżej wymienione warunki:
1) mają średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 4,7 albo wyższą,
2) egzamin maturalny zdali na min. 50% punktów możliwych do uzyskania, z każdego zdawanego przedmiotu,
3) z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskali min. 75% punktów możliwych do uzyskania,
4) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2014 r. Zaproszenia do wytypowania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących specjalistów w dziedzinach związanych z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego otrzymali dyrektorzy placówek.
Zarząd Fundacji co roku określa maksymalną wysokość Funduszu Stypendiów Pomostowych na dany rok akademicki. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów.
Informacja ze strony http://www.pgnig.pl.

Kontakt

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
ul. M. Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
tel. 022 691 85 35
anna.dluzniewska@pgnig.pl