Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Nowoczesne technologie dla dziewczyn

organizator:

Intel, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2016
liczba stypendiów: 20
wartość stypendium: 12 000

Stypendia Nowoczesne technologie dla dziewczyn

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zostaną zaproszone również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Do udziału w programie organizatorzy zapraszają maturzystki 2016 zainteresowane studiami technicznymi i studentki wybranych politechnik i kierunków (Lista). W ramach programu „Nowe technologie dla dziewczyn” zostanie rozdysponowanych dwadzieścia stypendiów na rok akad. 2016/17.

REKRUTACJA
1. W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:
– maturzystki 2016, które podejmą studia w roku akademickim 2016/2017 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
– studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji.

Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich.

2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” i udział w nim.

3. Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Intel lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

4. Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.

5. Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

6. Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:
I ETAP: zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

Terminy

od 17 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
do 12 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów
II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie (12-16 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).

7. Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.

8. Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2016.

9. Przyznanych zostanie w sumie do 20 stypendiów.

DOKUMENTY
10. Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:

a). MATURZYSTKI 2016
– Świadectwo maturalne
– Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku (Lista)

W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów (do 30 czerwca 2016 włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 31 lipca 2016 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl

Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2

b). STUDENTKI
– Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista)
– Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za poprzedni rok studiów (w poprzednim roku akademickim) lub (w przypadku studentek I roku studiów) – Kopia świadectwa maturalnego.

Studentki zobowiązane są załączyć wszystkie wymagane dokumenty przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.

c). Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

Informacje pochodzą ze strony www.stypendiadladziewczyn.pl

Kontakt

Intel, Fundacja Edukacyjna Perspektywyj.lisiecka@perspektywy.pl
www.stypendiadladziewczyn.pl