Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci70
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe88
 • inne15
 • artystyczne31
 • sportowe25
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe- Ustrzyki Dolne

organizator:

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.12.2016

Stypendia naukowe- Ustrzyki Dolne

Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju uczniów i studentów w zakresie nauki, kultury i sztuki.

Stypendia finansowane są ze środków gminy Ustrzyki Dolne. Środki finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia ustalane są każdorazowa w formie uchwały Rady Miejskiej.
Oceny złożonych wniosków o przyznanie stypendiów dokonuje komisja powołana przez Burmistrza.

Z wnioskiem o przyznanie stypendiów naukowych mogą wystąpić:

 • Osoby ubiegające się o stypendium, które ukończyły 18 rok życia,
 • Rodzic lub opiekun prawny osoby ubiegającej się o stypendium,
 • Nauczyciel lub Dyrektor szkoły, do której uczęszcza osoba ubiegająca się o stypendium,
 • Wykładowca lub Rektor uczelni, do której uczęszcza osoba ubiegająca się o stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje:
1) dane osobowe wnioskodawcy,
2) dane o osiągnięciach w dziedzinie nauki, kultury lub sztuki potwierdzone odpowiednimi dokumentami,
3) uzasadnienie wnioskodawcy,
4) zobowiązanie do informowania Komisji o zaistniałych okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia stypendium,
5) dane o źródle i o okresie pobierania innych stypendiów.

Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w terminie do 15 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając osiągnięcia w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

Stypendium za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) stale zamieszkuje na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
2) jest:
a) uczniem gimnazjum na terenie gminy Ustrzyki Dolne lub
b) uczniem szkoły ponadgimnazjalnej z terenu powiatu bieszczadzkiego lub
c) studentem pierwszego roku studiów dziennych stacjonarnych,
3) w roku składania wniosku o stypendium uzyskała znaczący wynik o zasięgu co najmniej ogólnopolskim w zakresie nauki, kultury bądź sztuki,
4) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną.

Stypendium może być przyznane za uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty olimpiad ogólnopolskiego szczebla organizowanych przez centralne jednostki administracji państwowej i inne podmioty do tego powołane o zasięgu ogólnopolskim. Stypendium może być przyznane za inne szczególnie ważne osiągnięcie na poziomie co najmniej ogólnopolskim w zakresie kultury lub sztuki, które wpływa na pozytywny wizerunek gminy Ustrzyki Dolne.

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 10 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy i wypłacane jest co miesiąc w okresie: styczeń – czerwiec i wrzesień-grudzień.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: ustrzyki-dolne.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (0-13) 460 80 00
um@ustrzyki-dolne.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

uchwała
wniosek
regulamin