Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Departament Infrastruktury Społecznej

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego przyznawane są dla uczniów wybitnie uzdolnionych naukowo, twórczo lub artystycznie, kształcących się w szkołach określonych w stale zamieszkujących i uczęszczających do szkół na terenie Województwa Lubuskiego.

Stypendium przeznaczone jest na realizację zainteresowań naukowych oraz rozwój twórczy lub artystyczny uczniów.

Stypendium przyznaje się:

 • uczniom szkół ponadgimnazjalnych
 • uczniom szkół artystycznych

Wnioski o stypendia mogą składać:

 • szkoły ponadgimnazjalne i szkoły artystyczne;
 • stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury.

Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać:

 • dane osobowe kandydata na stypendystę (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce nauki, PESEL);
 • średnią ocen za ostatni rok nauki w szkole (potwierdzona kopia świadectwa) w której kandydat do stypendium spełniał obowiązek szkolny;
 • informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, twórczych lub artystycznych;
 • opis zamierzeń naukowych, twórczych lub artystycznych sporządzony przez kandydata do stypendium;
 • jeśli kandydat do stypendium pobiera inne stypendium – informację o tym stypendium i okresie jego pobierania;
 • opinię rady pedagogicznej szkoły, w której kandydat do stypendium spełnia obowiązek szkolny.

Informację pochodzą ze strony: ww.bip.lubuskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68 45 65 410

www.bip.lubuskie.pl