Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Departament Infrastruktury Społecznej

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego przyznawane są dla uczniów wybitnie uzdolnionych naukowo, twórczo lub artystycznie, kształcących się w szkołach określonych w stale zamieszkujących i uczęszczających do szkół na terenie Województwa Lubuskiego.

Stypendium przeznaczone jest na realizację zainteresowań naukowych oraz rozwój twórczy lub artystyczny uczniów.

Stypendium przyznaje się:

 • uczniom szkół ponadgimnazjalnych
 • uczniom szkół artystycznych

Wnioski o stypendia mogą składać:

 • szkoły ponadgimnazjalne i szkoły artystyczne;
 • stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury.

Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać:

 • dane osobowe kandydata na stypendystę (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce nauki, PESEL);
 • średnią ocen za ostatni rok nauki w szkole (potwierdzona kopia świadectwa) w której kandydat do stypendium spełniał obowiązek szkolny;
 • informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, twórczych lub artystycznych;
 • opis zamierzeń naukowych, twórczych lub artystycznych sporządzony przez kandydata do stypendium;
 • jeśli kandydat do stypendium pobiera inne stypendium – informację o tym stypendium i okresie jego pobierania;
 • opinię rady pedagogicznej szkoły, w której kandydat do stypendium spełnia obowiązek szkolny.

Informację pochodzą ze strony: ww.bip.lubuskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68 45 65 410

www.bip.lubuskie.pl