Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Departament Infrastruktury Społecznej

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego

Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego przyznawane są dla uczniów wybitnie uzdolnionych naukowo, twórczo lub artystycznie, kształcących się w szkołach określonych w stale zamieszkujących i uczęszczających do szkół na terenie Województwa Lubuskiego.

Stypendium przeznaczone jest na realizację zainteresowań naukowych oraz rozwój twórczy lub artystyczny uczniów.

Stypendium przyznaje się:

 • uczniom szkół ponadgimnazjalnych
 • uczniom szkół artystycznych

Wnioski o stypendia mogą składać:

 • szkoły ponadgimnazjalne i szkoły artystyczne;
 • stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury.

Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierać:

 • dane osobowe kandydata na stypendystę (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce nauki, PESEL);
 • średnią ocen za ostatni rok nauki w szkole (potwierdzona kopia świadectwa) w której kandydat do stypendium spełniał obowiązek szkolny;
 • informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, twórczych lub artystycznych;
 • opis zamierzeń naukowych, twórczych lub artystycznych sporządzony przez kandydata do stypendium;
 • jeśli kandydat do stypendium pobiera inne stypendium – informację o tym stypendium i okresie jego pobierania;
 • opinię rady pedagogicznej szkoły, w której kandydat do stypendium spełnia obowiązek szkolny.

Informację pochodzą ze strony: ww.bip.lubuskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68 45 65 410

www.bip.lubuskie.pl