Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe Starosty Tucholskiego 2022

organizator:

Starostwo Powiatowe w Tucholi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 31.01.2022

Stypendia naukowe Starosty Tucholskiego 2022

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące kryteria:

 • uczy się w szkole ponadpodstawowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
 • średnia ocen ucznia za ostatni semestr wynosi co najmniej:
  a. w liceum ogólnokształcącym – 4,9,
  b. w technikum i branżowej szkole I stopnia – 4,7;
 • ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

Przyznanie stypendium następuje po rozpatrzeniu wniosku składanego przez ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego, który zawierać powinien:

 • imię i nazwisko ucznia;
 •  adres korespondencyjny;
 •  nazwa i adres szkoły;
 • klasę do której uczęszcza uczeń;
 • średnią ocen otrzymanych na koniec I semestru lub koniec roku szkolnego;
 •  nr rachunku bankowego na które przelewane ma być przyznane stypendium.

Wysokość oraz ilość przyznanych stypendiów za wyniki w nauce zależy od wielkości środków finansowych przeznaczonych na stypendia i liczby uczniów spełniających kryteria do jego otrzymania.
Stypendium przyznawane będzie na okres jednego semestru, przy czym uczniowie klas programowo ostatnich otrzymywać będą stypendium w ostatnim semestrze nauki (od lutego do kwietnia włącznie). Stypendium przekazywane będzie przelewem na rachunek wskazany przez stypendystę we wniosku.
Stypendium powinno być przeznaczone przez uczniów wyłącznie na cele edukacyjne.
Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, w dwóch terminach:
1) od 1 do 31 lipca każdego roku za wyniki końcowo roczne,
2) w okresie ferii zimowych za wyniki semestralne.

Informacje pochodzą ze strony: bippowiat.tuchola.pl

Zajrzyj do naszej bazy po więcej stypendiów dla uczniów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel. 52 559 07 00
starostwo@tuchola.pl
bippowiat.tuchola.pl