Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe51
 • sportowe17
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne w Gminie Zawoja

organizator:

Urząd Gminy Zawoja

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2023

Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne w Gminie Zawoja

Wójt Gminy Zawoja ma przyjemność ogłosić nabór wniosków na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Zawoja.

Uczniów i ich opiekunów zachęca się do zapoznania się z zamieszczonym ,,Regulaminem Gminnego Programu wspierania uzdolnionych uczniów pobierającą naukę na terenie gminy Zawoja” oraz do składania aplikacji:

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja
korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Zawoja 1307, 34-222 Zawoja
elektronicznie  za pośrednictwem Skrytki ePuap:/UGZ/Skrytka

w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

Wnioski stypendialne są do pobrania na stronie, a także dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja oraz w szkołach na terenie gminy Zawoja.

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę. Jeżeli wniosek będzie składał inny wnioskodawca niż wskazany w § 16 lit e) Regulaminu, to jest on zobowiązany do dołączenia do wniosku podpisanej przez zainteresowanego lub jego prawnego opiekuna (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Klauzuli informacyjnej, której wzór stanowi zał. nr 3 do Regulaminu.

Przyznane stypendium będzie wypłacone wyłącznie na konto bankowe, dlatego należy wskazać nr rachunku bankowego we wniosku.

Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów określa Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce.

Do wniosku należy dołączyć informacje dotyczące wysokich osiągnięć w tym udział w konkursach, turniejach
i zajmowane miejsca za rok 2022.

O decyzji przyznającej stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Informacje pochodzą ze strony: zawoja.ug.pl

Inne stypendia adresowane do uczniów znajdziecie na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Zawoja
Zawoja 1307
34-222 Zawoja
tel. 33 87 75 015
sekretariat@zawoja.ug.pl
zawoja.ug.pl