Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci41
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe21
 • artystyczne22
 • socjalne9
 • naukowe31
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

organizator:

Urząd Miasta Szczecin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 10.03.2020

Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia corocznie od 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu.
Program zakłada wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, a sama działalność naukowa powinna wpływać na rozwój Szczecina i regionu oraz wpisywać się w cele strategiczne Rozwoju Miasta.

Program funkcjonuje od 2010 r. i stanowi formę wsparcia pracy naukowej kształcących się studentów i doktorantów. Maksymalna wysokość stypendiów dla studentów wynosi 10 tys. zł brutto, a dla doktorantów 30 tys. zł brutto!

Kryteria wyboru

 • Kształcić się na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, ostatnim roku studiów drugiego stopnia, ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich lub ostatnim roku stadiów doktoranckich i mieć określony tytuł rozprawy doktorskiej;
 • Być studentem lub doktorantem;
 • Zamieszkiwać na terenie miasta Szczecin;
 • Posiadać osiągnięcia naukowe uzyskane w trakcie trwania studiów, tj. publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych, nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych, otrzymanie granty badawcze, wystąpienia na konferencjach, sympozjach, certyfikaty, stypendia, zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty, studia równoległe lub na innych kierunkach, współpraca z przedsiębiorcą);
 • Uzyskać średnią ocen nie niższą niż 4,7 w semestrze, w którym zostanie złożony wniosek o stypendium;
 • Dostarczyć do biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium tj. wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany, w terminie do 10 marca każdego roku kalendarzowego;
 • Przedstawić zaświadczenie z uczelni o zaliczeniu pierwszego semestru studiów.
 • Nie przebywać na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych;
 • Nie powtarzać roku.

Krok po kroku

 • Zapoznaj się z regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów;
 • Sprawdź czy spełniasz określone w regulaminie wymagania;
 • Zrób listę potrzebnych dokumentów;
 • Pobierz odpowiedni wniosek, wypełnij go elektronicznie, wydrukuj i podpisz. Nabór rusza w lutym i trwa do 10 marca każdego roku kalendarzowego;
 • Zgromadź pozostałe dokumenty;
 • Kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin;
 • Teraz poczekaj do maja na informację zwrotną;
 • W przypadku pozytywnej decyzji, już w maju będziesz mógł się cieszyć I transzą wsparcia;
 • II transza zostanie Ci przekazana gdy tylko obronisz pracę i przedstawisz odpowiednie dokumenty.

Informacje pochodzą ze strony: stypendia.szczecin.eu

Więcej stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów znajdziecie w naszej bazie stypendiów.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

bpm@um.szczecin.pl
stypendia.szczecin.eu