Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne17
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszcz

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszcz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 19.01.2013

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszcz

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do:

 • Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców
 • Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów.

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać do dnia 19 stycznia 2013 roku (zgodnie z zapisem uchwale Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną Uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku).

w Wydziale Edukacji
Urzędu Miasta Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Stypendiów można uzyskać pod nr tel. 58 58 282

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.
Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych. Kapitułę powołuje Prezydent Miasta w liczbie dziewięciu osób spośród wybitnych uczonych w uzgodnieniu z Komisją Kultury i Nauki na czas trwania kadencji Rady Miasta. Członkostwo w Kapitule jest pełnione honorowo. Zasady powołania oraz tryb działania Kapituły określa Regulamin.
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców i dla wyróżniających się studentów wręczane są  podczas corocznego koncertu organizowanego w  kwietniu danego roku, w rocznicę nadania Bydgoszczy praw miejskich.

Zgodnie zapisami Uchwały o mecenacie nad kulturą i nauką, podstawą wysokości miesięcznej raty stypendium jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Stypendium przyznawane jest na rok począwszy od kwietnia bieżącego roku do marca następnego roku włącznie.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.um.bydgoszcz.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl