Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe Prezydenta Lublina dla studentów

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.03.2016

Stypendia naukowe Prezydenta Lublina dla studentów

Studenci pierwszego roku studiów szkół wyższych, uczący się na terenie Miasta Lublin, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mogą ubiegać się o stypendia naukowe przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin. Nabór trwa od 1 do 31 marca.

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. Ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę;
 2. Uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.);
 3. Jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
 4. W terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2015/2016 należy składać w terminie od 1 do 31 marca, w godzinach od 7.30 do 15.30, w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin.

Informacje pochodzą ze strony lublin.eu

Kontakt

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin


lublin.eu

Dokumenty

do pobrania