Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe Miasta Szczecin

organizator:

Urząd Miasta Szczecin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 30.03.2021

Stypendia naukowe Miasta Szczecin

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia corocznie od 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu.

Program zakłada wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, a sama działalność naukowa powinna wpływać na rozwój Szczecina i regionu oraz wpisywać się w cele strategiczne Rozwoju Miasta.

Program funkcjonuje od 2010 r. i stanowi formę wsparcia pracy naukowej kształcących się studentów i doktorantów. Maksymalna wysokość stypendiów dla studentów wynosi 10 tys. zł brutto, a dla doktorantów 30 tys. zł brutto!

Jeśli chcesz skorzystać ze stypendium, musisz spełnić kilka warunków:

 • Uczysz się w na szczecińskiej uczelni;
 • Jesteś studentem ostatniego roku:
  – studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  – jednolitych studiów magisterskich, lub obroniłeś/ obroniłaś pracę dyplomową w roku, w którym składasz wniosek (student).
  – studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i masz określony tytuł rozprawy doktorskiej
 • Posiadasz osiągnięcia naukowe zdobyte w czasie studiów, czyli:
  – publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych,
  – nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,
  – otrzymane granty badawcze,
  – wystąpienia na konferencjach, sympozjach,
  – certyfikaty, stypendia, wystawy, konkursy muzyczne oraz wizualne,
  – zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,
  – studia równoległe lub na innych kierunkach,
  – współpracę z otoczeniem kultury lub społeczno-gospodarczym w tym projekty wdrożeniowe.
 • Masz min. 4,7 średniej ważonej ocen zdobytych w roku poprzedzającym rok, w którym składasz wniosek o stypendium;
 • Nie przebywasz na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych, w ramach stypendiów zagranicznych oraz urlopów zdrowotnych lub rodzicielskich).
 • Nie powtarzasz roku.

Spełniasz wszystkie kryteria?
Złóż wniosek i zgarnij stypendium!
Uważaj! Wniosek musi być wypełniony elektronicznie a następnie podpisany przez wnioskodawcę oraz kierownika jednostki organizacyjnej uczelni.

Skan dokumentu wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami możesz wysłać pod adres: akademickiszczecin@um.szczecin.pl
lub dostarczyć oryginał do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stypendium naukowe prezydenta miasta”.

Informacje pochodzą ze strony: stypendia.szczecin.eu

Więcej stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów znajdziecie w naszej bazie stypendiów.

Kontakt

Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

akademickiszczecin@um.szczecin.pl
stypendia.szczecin.eu