Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie33
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2016

Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 roku przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych jednorazowe stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń„ może być przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są:

1) wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;

2) aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.).

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” może być przyznane studentom zamieszkującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „Student” mogą się ubiegać studenci kierunków z następujących obszarów wiedzy:  nauki humanistyczne,nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:

1) wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;

2) aktywność naukowa:

 • publikacje naukowe,
 • uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
 • udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
 • działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych albo upoważnione przez nich osoby.

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w terminie do 15 lipca 2016r  w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań.

Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi na przełomie listopada i grudnia br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Informacje pochodzą ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: 61 626 66 66
edukacja@umww.pl
www.umww.pl

Dokumenty

do pobrania