Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe65
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2016

Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 roku przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych jednorazowe stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń„ może być przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są:

1) wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;

2) aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.).

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” może być przyznane studentom zamieszkującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „Student” mogą się ubiegać studenci kierunków z następujących obszarów wiedzy:  nauki humanistyczne,nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:

1) wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;

2) aktywność naukowa:

 • publikacje naukowe,
 • uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
 • udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
 • działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych albo upoważnione przez nich osoby.

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w terminie do 15 lipca 2016r  w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań.

Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi na przełomie listopada i grudnia br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Informacje pochodzą ze strony: www.umww.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: 61 626 66 66
edukacja@umww.pl
www.umww.pl

Dokumenty

do pobrania