Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci21
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • artystyczne16
 • socjalne7
 • naukowe26
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe i artystyczne Gminy Kobierzyce

organizator:

Urząd Gminy Kobierzyce

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.08.2019

Stypendia naukowe i artystyczne Gminy Kobierzyce

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE na rok szkolny 2019/2020.

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

Warunki uczestnictwa

Do programu można zgłaszać, zamieszkałych na obszarze gminy Kobierzyce, uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów i uczniów dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce.

Opis programu

Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów.

Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:

 • stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
 • stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
 • stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny oraz uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.

Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:

 • rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
 • dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.

Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”.

Do wniosku należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
 • uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
 • klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.

Termin składania wniosków: od 21 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1 – Referat Edukacji, Kultury i Sportu, wejście od strony małego parkingu z boku budynku.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 36-98-197 lub (71) 36-98-196.

Pełna dokumentacja konkursu dostępna jest w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.ugk.pl

Poznaj inne ogłoszenia o stypendiach krajowych dla uczniów z całej Polski!

Kontakt

Urząd Gminy Kobierzyce, Referat Edukacji, Kultury i Sportu
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. (71) 36 98 197

www.ugk.pl

Dokumenty

do pobrania