Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • naukowe98
 • sportowe31
 • artystyczne38
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej

organizator:

Politechnika Wrocławska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 14.10.2014

Stypendia naukowe funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej

Stypendia naukowe są przyznawane z własnego funduszu stypendialnego Uczelni, który
tworzy się z odpisu środków na działalność dydaktyczną oraz wpłat od osób fizycznych
i prawnych przeznaczonych na ten fundusz. Stypendium naukowe może być przyznane niezależnie od innych stypendiów. Stypendium naukowe może być przyznane wielokrotnie.
Stypendium naukowe przyznawane jest na okres jednego semestru – w wysokości od 800
do 3.200 zł i wypłacane w dwóch transzach.
Stypendium naukowe może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące
wymagania:
1. uzyskał wpis na semestr;
2. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową,
3. wyróżnia się w działalności w samorządzie studenckim lub w uczelnianych
organizacjach studenckich;
4. wzorowo wypełnia obowiązki studenta określone w Regulaminie Studiów
Wnioski (wraz z uzasadnieniami), o przyznanie stypendiów naukowych składają do
Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich: dziekani, Dyrektor Studium Kształcenia
Podstawowego, opiekunowie kół naukowych, zarząd uczelniany samorządu studenckiego,
zarządy organizacji uczelnianych i społecznych, oraz członkowie Komisji ds. Specjalnych
Stypendiów Naukowych określona w § 8 – w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.
Stypendia przyznaje, powołana przez Rektora, Komisja ds. Specjalnych Stypendiów
Naukowych pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich z udziałem przedstawiciela
organu zarządzającego samorządu studenckiego na szczeblu Uczelni.
Decyzję o przyznaniu stypendium Komisja podejmuje większością głosów.
W przypadku nie przyznania stypendium istnieje możliwość ponownego ubiegania się
o stypendium w kolejnym semestrze.
O przyznaniu stypendium zostaną poinformowani na piśmie wnioskodawca oraz stypendysta.
Informacje pochodzą ze strony http://www.wbliw.pwr.edu.pl/.

Kontakt

Politechnika Wrocławska
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
71 320 26 00