Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne13
 • sportowe8
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej

organizator:

Politechnika Wrocławska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 14.10.2014

Stypendia naukowe funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej

Stypendia naukowe są przyznawane z własnego funduszu stypendialnego Uczelni, który
tworzy się z odpisu środków na działalność dydaktyczną oraz wpłat od osób fizycznych
i prawnych przeznaczonych na ten fundusz. Stypendium naukowe może być przyznane niezależnie od innych stypendiów. Stypendium naukowe może być przyznane wielokrotnie.
Stypendium naukowe przyznawane jest na okres jednego semestru – w wysokości od 800
do 3.200 zł i wypłacane w dwóch transzach.
Stypendium naukowe może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące
wymagania:
1. uzyskał wpis na semestr;
2. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową,
3. wyróżnia się w działalności w samorządzie studenckim lub w uczelnianych
organizacjach studenckich;
4. wzorowo wypełnia obowiązki studenta określone w Regulaminie Studiów
Wnioski (wraz z uzasadnieniami), o przyznanie stypendiów naukowych składają do
Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich: dziekani, Dyrektor Studium Kształcenia
Podstawowego, opiekunowie kół naukowych, zarząd uczelniany samorządu studenckiego,
zarządy organizacji uczelnianych i społecznych, oraz członkowie Komisji ds. Specjalnych
Stypendiów Naukowych określona w § 8 – w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.
Stypendia przyznaje, powołana przez Rektora, Komisja ds. Specjalnych Stypendiów
Naukowych pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich z udziałem przedstawiciela
organu zarządzającego samorządu studenckiego na szczeblu Uczelni.
Decyzję o przyznaniu stypendium Komisja podejmuje większością głosów.
W przypadku nie przyznania stypendium istnieje możliwość ponownego ubiegania się
o stypendium w kolejnym semestrze.
O przyznaniu stypendium zostaną poinformowani na piśmie wnioskodawca oraz stypendysta.
Informacje pochodzą ze strony http://www.wbliw.pwr.edu.pl/.

Kontakt

Politechnika Wrocławska
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
71 320 26 00