Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie31
  • studenci62
  • absolwenci16
  • doktoranci8
  • naukowcy3
  • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • naukowe61
  • inne12
  • socjalne10
  • sportowe12
  • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • międzynarodowe5
  • ogólnopolskie28
  • dolnośląskie2
  • kujawsko-pomorskie6
  • łódzkie6
  • lubelskie6
  • lubuskie2
  • małopolskie2
  • mazowieckie6
  • opolskie1
  • podlaskie3
  • pomorskie2
  • śląskie6
  • świętokrzyskie3
  • warmińsko-mazurskie2
  • wielkopolskie8
  • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • fundacje i stowarzyszenia20
  • szkoła wyższa1
  • firma4
  • instytucja rządowa5
  • samorząd47
  • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej

organizator:

Politechnika Wrocławska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 14.10.2014

Stypendia naukowe funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej

Stypendia naukowe są przyznawane z własnego funduszu stypendialnego Uczelni, który
tworzy się z odpisu środków na działalność dydaktyczną oraz wpłat od osób fizycznych
i prawnych przeznaczonych na ten fundusz. Stypendium naukowe może być przyznane niezależnie od innych stypendiów. Stypendium naukowe może być przyznane wielokrotnie.
Stypendium naukowe przyznawane jest na okres jednego semestru – w wysokości od 800
do 3.200 zł i wypłacane w dwóch transzach.
Stypendium naukowe może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące
wymagania:
1. uzyskał wpis na semestr;
2. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową,
3. wyróżnia się w działalności w samorządzie studenckim lub w uczelnianych
organizacjach studenckich;
4. wzorowo wypełnia obowiązki studenta określone w Regulaminie Studiów
Wnioski (wraz z uzasadnieniami), o przyznanie stypendiów naukowych składają do
Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich: dziekani, Dyrektor Studium Kształcenia
Podstawowego, opiekunowie kół naukowych, zarząd uczelniany samorządu studenckiego,
zarządy organizacji uczelnianych i społecznych, oraz członkowie Komisji ds. Specjalnych
Stypendiów Naukowych określona w § 8 – w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.
Stypendia przyznaje, powołana przez Rektora, Komisja ds. Specjalnych Stypendiów
Naukowych pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich z udziałem przedstawiciela
organu zarządzającego samorządu studenckiego na szczeblu Uczelni.
Decyzję o przyznaniu stypendium Komisja podejmuje większością głosów.
W przypadku nie przyznania stypendium istnieje możliwość ponownego ubiegania się
o stypendium w kolejnym semestrze.
O przyznaniu stypendium zostaną poinformowani na piśmie wnioskodawca oraz stypendysta.
Informacje pochodzą ze strony http://www.wbliw.pwr.edu.pl/.

Kontakt

Politechnika Wrocławska
wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
71 320 26 00