Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci52
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe89
 • sportowe32
 • inne8
 • socjalne19
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla uczniów z Prabut

organizator:

Urząd Gminy i Miasta Prabuty

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 28.09.2012

Stypendia naukowe dla uczniów z Prabut

Stypendia naukowe dla uczniów z Prabut

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2011/2012 dla absolwentów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wnioski można pobierać i należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy
w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2

Termin składania wniosku upływa 28 września 2012 roku.

Warunki: Stypendia przeznaczone są dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Może je otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:

– Absolwent gimnazjum – średnia ocen nie niższa niż 5,3 i wzorowa ocena z zachowania
– Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej – średnia ocen nie niższa niż 5,0 i wzorowa ocena z zachowania
– Tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim
– Kontynuacja nauki w roku szkolnym, na które zostanie przyznane stypendium

Do wniosku należy dołączyć:

– Potwierdzenie zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Prabuty
– Kserokopie świadectwa ukończenia szkoły potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora placówki
– Opinię o uczniu wystawioną przez dyrektora
– Potwierdzenie o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej

Dokładne kryteria naboru, regulamin oraz wnioski o przyznanie stypendium naukowego podane są w treści Uchwały Nr XXXIX/219/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.prabuty.pl pod zakładką ogłoszenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać również pod numerem telefonu 55 262 41 53 oraz w pokoju Nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

UWAGA: stypendia przyznawane są na okres 8 miesięcy od października do maja następnego roku.

Informacje pochodzą ze strony www.prabuty.pl

Kontakt

Urząd Gminy i Miasta Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
tel. 552624153
biuro@prabuty.pl
www.prabuty.pl