Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne18
 • sportowe16
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie3
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd23
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla uczniów z Prabut

organizator:

Urząd Gminy i Miasta Prabuty

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 28.09.2012

Stypendia naukowe dla uczniów z Prabut

Stypendia naukowe dla uczniów z Prabut

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2011/2012 dla absolwentów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Wnioski można pobierać i należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy
w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2

Termin składania wniosku upływa 28 września 2012 roku.

Warunki: Stypendia przeznaczone są dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Może je otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:

– Absolwent gimnazjum – średnia ocen nie niższa niż 5,3 i wzorowa ocena z zachowania
– Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej – średnia ocen nie niższa niż 5,0 i wzorowa ocena z zachowania
– Tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim
– Kontynuacja nauki w roku szkolnym, na które zostanie przyznane stypendium

Do wniosku należy dołączyć:

– Potwierdzenie zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Prabuty
– Kserokopie świadectwa ukończenia szkoły potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora placówki
– Opinię o uczniu wystawioną przez dyrektora
– Potwierdzenie o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej

Dokładne kryteria naboru, regulamin oraz wnioski o przyznanie stypendium naukowego podane są w treści Uchwały Nr XXXIX/219/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.prabuty.pl pod zakładką ogłoszenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać również pod numerem telefonu 55 262 41 53 oraz w pokoju Nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

UWAGA: stypendia przyznawane są na okres 8 miesięcy od października do maja następnego roku.

Informacje pochodzą ze strony www.prabuty.pl

Kontakt

Urząd Gminy i Miasta Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
tel. 552624153
biuro@prabuty.pl
www.prabuty.pl