Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne21
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla uczniów miasta Tczewa

organizator:

Gmina Miejska Tczew

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2013

Stypendia naukowe dla uczniów miasta Tczewa

Tczewski ratusz czeka na zgłoszenia młodych – zdolnych. Wyróżniający się uczniowie mogą liczyć na nagrody pieniężne. Sprawdź, jakie trzeba spełniać warunki, by się o nie ubiegać. Czasu już niewiele, bo wnioski należy składać do końca października.

Najzdolniejsi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą się ubiegać o nagrody prezydenta Tczewa.

Nagrody przyznane są w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. W ubiegłym roku wyróżnionych zostało 25 młodych ludzi. – informuje Małgorzata Mykowska, rzeczniczka tczewskiego ratusza.

Nagrodę przyznaje się w roku szkolnym, w którym złożono wniosek za wybitne osiągnięcia w nauce, bądź wybitne osiągnięcia artystyczne. Komisja rozpatrzy wnioski do 15 listopada br. Regulamin przyznawania nagrody określa uchwała Rady Miejskiej w Tczewie nr VI/33/2007 z 29 marca 2007 r. oraz zmieniająca ją Uchwała Nr XLVII/408/2010 z 24 czerwca 2010 r. Uchwały dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.tczew.pl . Informacji zasięgnąć można także w Wydz. Edukacji UM.

Dla kogo nagrody?

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom:

1) szkół gimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2) szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad o zasięgu ogólnopolskim (zawody centralne) i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają znaczące osiągnięcia, wykraczające poza program nauczania szkoły wyższej i wykazują się aktywnością w tym zakresie, przy czym za osiągnięcia i aktywność uważa się w szczególności:
– współpracę z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi potwierdzoną efektami naukowo – badawczymi,
– publikacje w czasopismach naukowych.
2) zaliczyli w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej pierwszy rok studiów,
3) uzyskali w okresie zaliczonego roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,8,
4) uzyskali wpis na kolejny rok studiów lub wpis świadczący o zakończeniu studiów,
5) nie przebywają na urlopie dziekańskim,
6) nie powtarzali i nie powtarzają roku.

Prawo do ubiegania się o nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom i studentom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
– zyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
– są autorami znaczących wydarzeń artystycznych oraz posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania (uczniowie) i spełniają warunki określone w ust. 5 pkt 5 i 6 (studenci – nie przebywają na urlopie dziekańskim, nie powtarzali i nie powtarzają roku).

Z wnioskami o nagrodę mogą występować:

 • dyrektorzy – dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • rodzice uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych lub ich absolwenci
 • studenci
 • dyrektorzy: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki, Fabryki Sztuk, Szkoły Muzycznej w Tczewie
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami lub studentami.

Informacje ze strony: www.tcz.pl

Kontakt

Gmina Miejska Tczew
pl. Piłsudzkiego 1
83-110 Tczew
tel. 58 77 59 300 , 58 77 59 309
info@um.tczew.pl
www.tcz.pl