Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla studentów z powiatu przasnyskiego

organizator:

Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - Wydziale Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.10.2013

Stypendia naukowe dla studentów z powiatu przasnyskiego

Do 30 października 2013 roku są przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych studentów, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia w dziedzinie:

 • nauki
 • sztuki
 • sportu

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne:

 • są zameldowani na stałe na terenie Powiatu Przasnyskiego,
 • nie przekroczyły 28 roku życia,
 • złożą wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Stypendystami mogą zostać studenci, którzy oprócz spełnienia wymogów formalnych spełnia następujące kryteria merytoryczne:

 • posiadają znaczący i powszechnie uznany dorobek na arenie krajowej i międzynarodowej w wybranej i realizowanej przez siebie dziedzinie działalności edukacyjnej,
 • są laureatami lub finalistami krajowych i zagranicznych konkursów, olimpiad, festiwali

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu.

Informację pochodzą ze strony: bip.powiat-przasnysz.pl

Kontakt

Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - Wydziale Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
tel. 29 752 22 70
starostwo@powiat-przasnysz.pl
www.powiat-przasnysz.pl