Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe dla studentów z Bierunia

organizator:

Urząd Miejski w Bieruniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 20.10.2015

Stypendia naukowe dla studentów z Bierunia

Stypendium przyznawane jest studentom:
a). zameldowanym na pobyt stały w Bieruniu,
b). studiującym na wyższych uczelniach prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym do ukończenia 25 roku życia,
c). których dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy od 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d). którzy przedstawią zaświadczenie uczelni potwierdzające wpis na dany rok i kierunek studiów,
e). którzy przedstawią świadectwo ukończenia szkoły średniej z wynikiem średniej ocen 4,75 i wyżej, a ubiegają się o przyznanie stypendium po raz pierwszy,
f). którzy przedstawią średnią ocen 4,0 i wyżej za kolejny – ostatni ukończony rok akademicki,
g). tylko z tytułu studiowania na jednym kierunku i jednej uczelni.
Miesięczna kwota stypendium będzie zróżnicowana w zależności od dochodu na członka w rodzinie odpowiednio:
 • 150,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 344 zł,
 • 200,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 176 zł,
 • 300,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1 008 zł,
 • 400,- zł gdy dochód na jednego członka w rodzinie nie jest wyższy niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 840 zł.
Wnioski można pobrać w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub z Biuletynu Informacji Publicznej.
Więcej informacji udziela Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, tel. 32 324 24 10 lub 32 324 24 18.
Do 20 października br. w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Bieruniu można składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów na rok akademicki 2015/2016.
Informacje pochodzą ze strony www.bierun.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
Bieruń 43-150
tel. 32 324 24 10

www.bierun.pl