Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w Szczecinie

organizator:

Prezydent Miasta Szczecin

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 30.03.2023

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w Szczecinie

Najzdolniejsi studenci i doktoranci mogą starać się o stypendia corocznie od 10 lat. Podstawowym kryterium są osiągnięcia, które pozytywnie wpływają na rozwój Szczecina i regionu.

Program zakłada wybór stypendystów legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi, a sama działalność naukowa powinna wpływać na rozwój Szczecina i regionu oraz wpisywać się w cele strategiczne Rozwoju Miasta.

Osoby, które chcą skorzystać ze stypendium, muszą spełnić kilka warunków:

Uczyć się w na szczecińskiej uczelni;

Być studentem ostatniego roku:

 • studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich, lub obroniłeś/ obroniłaś pracę dyplomową w roku, w którym składasz wniosek (student).
 • studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej i masz określony tytuł rozprawy doktorskiej

Posiadać osiągnięcia naukowe zdobyte w czasie studiów, czyli:

 • publikacje książkowe, artykuły opublikowane w czasopismach specjalistycznych,
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych,
 • otrzymane granty badawcze,
 • wystąpienia na konferencjach, sympozjach,
 • certyfikaty, stypendia, wystawy, konkursy muzyczne oraz wizualne,
 • zgłoszenia patentowe i uzyskane patenty,
 • studia równoległe lub na innych kierunkach,
 • współpracę  z otoczeniem kultury lub społeczno-gospodarczym w tym projekty wdrożeniowe.

Mieć min. 4,7 średniej ważonej ocen zdobytych w roku poprzedzającym rok, w którym osoba składa wniosek o stypendium;

Nie przebywać na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych, w ramach stypendiów zagranicznych oraz urlopów zdrowotnych lub rodzicielskich).

Nie powtarzać roku.

Spełniasz wszystkie kryteria?

Złóż wniosek!

Uważaj! Wniosek musi być wypełniony elektronicznie a następnie podpisany przez wnioskodawcę oraz kierownika jednostki organizacyjnej uczelni. Skan dokumentu wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami możesz wysłać pod adres: akademickiszczecin@um.szczecin.pl lub dostarczyć oryginał do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stypendium naukowe prezydenta miasta”.

Informacje pochodzą ze strony: stypendia.szczecin.eu

Więcej stypendiów naukowych znajdziesz w naszej bazie!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 42 45 000
akademickiszczecin@um.szczecin.pl
stypendia.szczecin.eu