Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla Olimpijczyków z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego UJ

organizator:

Biuro Informacji UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.10.2013

Stypendia naukowe dla Olimpijczyków z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór wniosków o stypendia naukowe z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków na rok akademicki 2013/2014.

Kto może ubiegać się o stypendium?
O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy podjęli studia w roku uzyskania matury, byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

 • podanie adresowane do Rektora UJ wraz z uzasadnieniem,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady,
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, wydane przez sekretariat danej jednostki,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, składanego w sekretariacie danej jednostki.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy.
Dokumenty należy złożyć w; Biurze Informacji UJ, ul. Piłsudskiego 8/1, 31-109 Kraków,
z adnotacją: „Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków”, w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2013 roku.

Informacja pochodzi ze strony www.bi.uj.edu.pl.

Kontakt

Biuro Informacji UJ
ul. Piłsudskiego 8/1
31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.bi.uj.edu.pl