Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne4
 • naukowe29
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla młodych naukowców z woj. łódzkiego

organizator:

Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski w Łodzi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.02.2013

Stypendia naukowe dla młodych naukowców z woj. łódzkiego

16 stycznia 2013 roku rozpoczyna się I edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki  będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł.

Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2013 roku:
1. ekonomia
2. towaroznawstwo
3. matematyka
4. informatyka
5. biofizyka
6. fizyka
7. biotechnologia
8. chemia
9. ochrona środowiska
10. mikrobiologia
11. geografia
12. architektura i urbanistyka
13. automatyka i robotyka
14. budowa i eksploatacja maszyn
15. budownictwo
16. energetyka
17. inżynieria chemiczna
18. inżynieria materiałowa
19. inżynieria środowiska
20. mechanika
21. technologia chemiczna
22. włókiennictwo
23. biologia medyczna
24. medycyna
25. sztuki projektowe
Marszałek Województwa Łódzkiego w 2013 r.  przeznaczył na wsparcie łódzkich naukowców 200 tys. zł.

Termin i miejsce składania wniosków:
– wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 16 stycznia
do 15 lutego 2013 r.
– wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji. Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają:
– Katarzyna Mielko, pokój 1312, tel. 042 291-98-37, katarzyna.mielko@lodzkie.pl
– Justyna Szatan, pokój 1312,  tel. 042 291-98-37, justyna.szatan@lodzkie.pl

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji organizatorzy zapraszają na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem (do pobrania w zakładce – Stypendia dla młodych naukowców).

Informacje pochodzą ze strony
www.intelektualne.lodzkie.pl

Kontakt

Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski w Łodzi
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 291 98 37, tel. 42 291 98 37