Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe dla doktorantów z województwa lubuskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 11.04.2014

Stypendia naukowe dla doktorantów z województwa lubuskiego

Stypendia naukowe dla doktorantów z województwa lubuskiego przyznawane i przekazywane są:

– uczestnikom studiów doktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań, posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora
– pracownikom naukowym z otwartym przewodem doktorskim
– innym osobom niż wyżej wymienione, których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym – do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora.

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające kryteria wyszczególnione powyżej oraz spełniające jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

– mają zameldowanie na terenie województwa lubuskiego
–  kształcą się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT), wyszczególnionych w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 1997) w grupach nauka, technika, przemysł i budownictwo, zgodnych z dziedzinami wskazanymi w Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010E2015.

Wsparciem finansowym zostaną objęte osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium i kształcące się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego, a mianowicie w obszarze:

a) kierunków technicznych (matematyczno–statystycznych, fizycznych, inżynieryjno-technicznych, architektury i budownictwa, informatycznych),

b)usług biznesowych (w zakresie architektury i działalności inżynieryjnej oraz ochrony środowiska).

Informacje pochodzą ze strony: www.efs.lubuskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul.Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra


www.efs.lubuskie.pl