Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla doktorantów z województwa lubuskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 11.04.2014

Stypendia naukowe dla doktorantów z województwa lubuskiego

Stypendia naukowe dla doktorantów z województwa lubuskiego przyznawane i przekazywane są:

– uczestnikom studiów doktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań, posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora
– pracownikom naukowym z otwartym przewodem doktorskim
– innym osobom niż wyżej wymienione, których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym – do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora.

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające kryteria wyszczególnione powyżej oraz spełniające jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

– mają zameldowanie na terenie województwa lubuskiego
–  kształcą się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT), wyszczególnionych w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 1997) w grupach nauka, technika, przemysł i budownictwo, zgodnych z dziedzinami wskazanymi w Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010E2015.

Wsparciem finansowym zostaną objęte osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium i kształcące się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego, a mianowicie w obszarze:

a) kierunków technicznych (matematyczno–statystycznych, fizycznych, inżynieryjno-technicznych, architektury i budownictwa, informatycznych),

b)usług biznesowych (w zakresie architektury i działalności inżynieryjnej oraz ochrony środowiska).

Informacje pochodzą ze strony: www.efs.lubuskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul.Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra


www.efs.lubuskie.pl