Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe15
 • naukowe18
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla doktorantów z województwa lubuskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 11.04.2014

Stypendia naukowe dla doktorantów z województwa lubuskiego

Stypendia naukowe dla doktorantów z województwa lubuskiego przyznawane i przekazywane są:

– uczestnikom studiów doktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań, posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora
– pracownikom naukowym z otwartym przewodem doktorskim
– innym osobom niż wyżej wymienione, których przewód doktorski został wszczęty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym – do dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora.

Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby spełniające kryteria wyszczególnione powyżej oraz spełniające jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

– mają zameldowanie na terenie województwa lubuskiego
–  kształcą się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT), wyszczególnionych w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 1997) w grupach nauka, technika, przemysł i budownictwo, zgodnych z dziedzinami wskazanymi w Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010E2015.

Wsparciem finansowym zostaną objęte osoby uprawnione do ubiegania się o stypendium i kształcące się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego, a mianowicie w obszarze:

a) kierunków technicznych (matematyczno–statystycznych, fizycznych, inżynieryjno-technicznych, architektury i budownictwa, informatycznych),

b)usług biznesowych (w zakresie architektury i działalności inżynieryjnej oraz ochrony środowiska).

Informacje pochodzą ze strony: www.efs.lubuskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul.Podgórna 7
65 - 057 Zielona Góra


www.efs.lubuskie.pl