Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci18
 • absolwenci10
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne11
 • muzyczne8
 • socjalne3
 • naukowe13
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd15
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla doktorantów z woj. lubuskiego

organizator:

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 28.02.2014

Stypendia naukowe dla doktorantów z woj. lubuskiego

Rozpoczął się ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach projektu systemowego pt.: Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego, realizowanego z Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do 28 lutego 2014 r., w godz. 8.00-15.00, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 1. są uczestnikami studiów doktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej
 2. posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora,
 3. są pracownikami naukowymi z otwartym przewodem doktorskim,
 4. nie należą do ww. grup, a mają wszczęty przewód doktorski,
 5. są zameldowane na terenie województwa lubuskiego,
 6. kształcą się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego, a mianowicie w obszarze:
 • kierunków technicznych (matematyczno-statystycznych, fizycznych, inżynieryjno-technicznych,architektury i budownictwa, informatycznych);
 • usług biznesowych (w zakresie architektury i działalności inżynieryjnej oraz ochrony środowiska).

Stypendium wynosić będzie do 5.000 zł miesięcznie i zostanie przyznane na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Tryb i warunki przyznawania stypendiów dla doktorantów określa Regulamin Przyznawania Stypendiów Doktoranckich, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.lubuskie.pl oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego: www.efs.lubuskie.pl.

Informacje pod numerem telefonu: 68-45-65-434.

Szczegóły i wnioski do pobrania na stronie: www.efs.lubuskie.pl

Kontakt

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tal. 68 45 65 434

www.efs.lubuskie.pl