Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne5
 • artystyczne24
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w woj. lubelskim

organizator:

Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 28.05.2014

Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w woj. lubelskim

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” 30 kwietnia 2014 r. – 28 maja 2014 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. O stypendium mogą ubiegać się również osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin, piętro I, pok. 1
, osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 30 kwietnia 2014 r. do dnia 28 maja 2014 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 10 egzemplarzach w wersji papierowej (jeden oryginał wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dziewięć kopii wniosku i oświadczenia przedsiębiorcy o nawiązanej współpracy z zespołem badawczym) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna dotyczy samego wniosku i musi być zgodna z wersją papierową. Pliki elektroniczne należy zapisać w formacie MS Word.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego po terminie 28 maja 2014 r. nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Informacje pochodzą ze strony: www.pollub.pl

Kontakt

Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3
20-151 Lublin