Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe23
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w woj. lubelskim

organizator:

Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 28.05.2014

Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w woj. lubelskim

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” 30 kwietnia 2014 r. – 28 maja 2014 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. O stypendium mogą ubiegać się również osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin, piętro I, pok. 1
, osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 30 kwietnia 2014 r. do dnia 28 maja 2014 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 10 egzemplarzach w wersji papierowej (jeden oryginał wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dziewięć kopii wniosku i oświadczenia przedsiębiorcy o nawiązanej współpracy z zespołem badawczym) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna dotyczy samego wniosku i musi być zgodna z wersją papierową. Pliki elektroniczne należy zapisać w formacie MS Word.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego po terminie 28 maja 2014 r. nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Informacje pochodzą ze strony: www.pollub.pl

Kontakt

Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3
20-151 Lublin