Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w woj. lubelskim

organizator:

Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 28.05.2014

Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w woj. lubelskim

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” 30 kwietnia 2014 r. – 28 maja 2014 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza doktorantów z uczelni wyższych i placówek naukowych, mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego do składania wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych w projekcie „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu województwa. O stypendium mogą ubiegać się również osoby, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej w Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin, piętro I, pok. 1
, osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 30 kwietnia 2014 r. do dnia 28 maja 2014 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 10 egzemplarzach w wersji papierowej (jeden oryginał wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dziewięć kopii wniosku i oświadczenia przedsiębiorcy o nawiązanej współpracy z zespołem badawczym) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna dotyczy samego wniosku i musi być zgodna z wersją papierową. Pliki elektroniczne należy zapisać w formacie MS Word.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego po terminie 28 maja 2014 r. nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Informacje pochodzą ze strony: www.pollub.pl

Kontakt

Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3
20-151 Lublin