Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci20
 • absolwenci12
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • artystyczne15
 • socjalne6
 • naukowe24
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe Burmistrza Choroszczy

organizator:

Gmina Choroszcz

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.10.2017

Stypendia naukowe Burmistrza Choroszczy

Burmistrz Choroszczy informuje, że w bieżącym roku szkolnym również przyznawane będą stypendia najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom z terenu gminy Choroszcz, na mocy Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz. Stypendia Burmistrza Choroszczy przyznawane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Termin składania wniosków upływa 15 października 2017 roku.

O stypendia Burmistrza Choroszczy na rok szkolny 2017/2018 można ubiegać w dwóch przypadkach, kiedy:

1. Uczniowie:
1). są finalistami lub laureatami konkursów ogólnopolskich lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium;
2). wykazują się średnią ocen co najmniej 5.8 oraz wzorowym zachowaniem;
3). aktywnie działają na rzecz szkoły;

albo

2. Uczniowie:
1). wykazują się ze średnią ocen co najmniej 5.0 oraz wzorowym zachowaniem;
2). spełniają jeden z warunków, zawartych w punkcie I. 1)-3);
3). miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż 514 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne:
– na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy (www.bip.choroszcz.pl) w zakładce „Akty prawa Miejscowego” => Udzielanie stypendiów najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Choroszcz oraz stypendiów sportowych => UCHWAŁA NR XVII/167/2016 z dnia 22.06.2016 r.;
– w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29);
– na stronie internetowej www.choroszcz.pl.

Informacje pochodzą ze strony choroszcz.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Choroszczy
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
tel. 85 719 17 37

choroszcz.pl