Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci15
 • doktoranci8
 • naukowcy6
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • artystyczne18
 • sportowe15
 • naukowe36
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie7
 • mazowieckie3
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd22
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe Burmistrza Choroszczy

organizator:

Gmina Choroszcz

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.10.2017

Stypendia naukowe Burmistrza Choroszczy

Burmistrz Choroszczy informuje, że w bieżącym roku szkolnym również przyznawane będą stypendia najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom z terenu gminy Choroszcz, na mocy Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz. Stypendia Burmistrza Choroszczy przyznawane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Termin składania wniosków upływa 15 października 2017 roku.

O stypendia Burmistrza Choroszczy na rok szkolny 2017/2018 można ubiegać w dwóch przypadkach, kiedy:

1. Uczniowie:
1). są finalistami lub laureatami konkursów ogólnopolskich lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium;
2). wykazują się średnią ocen co najmniej 5.8 oraz wzorowym zachowaniem;
3). aktywnie działają na rzecz szkoły;

albo

2. Uczniowie:
1). wykazują się ze średnią ocen co najmniej 5.0 oraz wzorowym zachowaniem;
2). spełniają jeden z warunków, zawartych w punkcie I. 1)-3);
3). miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż 514 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne:
– na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy (www.bip.choroszcz.pl) w zakładce „Akty prawa Miejscowego” => Udzielanie stypendiów najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Choroszcz oraz stypendiów sportowych => UCHWAŁA NR XVII/167/2016 z dnia 22.06.2016 r.;
– w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29);
– na stronie internetowej www.choroszcz.pl.

Informacje pochodzą ze strony choroszcz.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Choroszczy
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
tel. 85 719 17 37

choroszcz.pl