Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci63
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe61
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na studia doktoranckie z weterynarii

organizator:

Konsorcjum Naukowe KNOW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.07.2016
wartość stypendium: 2500 zł

Stypendia na studia doktoranckie z weterynarii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza konkurs dla kandydatów na dzienne stacjonarne studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” w latach 2016 – 2019.

Stacjonarne studia doktoranckie trwają 3 lata (1.09.2016-31.08.2019) i prowadzone są w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny.

Studia przeznaczone są dla lekarzy weterynarii, biotechnologów, biologów, zootechników, farmaceutów, chemików i mikrobiologów.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, składa następujące dokumenty:

 • podanie wraz z określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w wyżej wymienionej dziedzinie. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo:
 • informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • CV,
 • 3 podpisane fotografie (4,5 x 5,5),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub zaświadczenie ukończenia studiów,
 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia),
 • informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat,
 • opis zainteresowań naukowych kandydata,
 • informację o aktywności naukowej kandydata w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych,
 • akceptacja kierownika tematu o możliwości udziału w projekcie.

Dokumenty na konkurs należy przesyłać lub składać osobiście do dnia 4 lipca 2016 r. na adres:
Sekcja Upowszechniania Badań Naukowych PIWet-PIB
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

Zajęcia na studiach rozpoczną się 1 września 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.know.wmw.sggw.pl

Kontakt

Sekcja Upowszechniania Badań Naukowych PIWet-PIB
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +81 889 32 58
edyta.wojcicka@piwet.pulawy.pl
www.know.wmw.sggw.pl

Dokumenty

do pobrania