Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na rok szkolny 2014/2015 – gmina Rypin

organizator:

Urząd Miasta Rypin

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendia na rok szkolny 2014/2015 – gmina Rypin

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł netto.
Stypendium szkolne przysługuje:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych, ( do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia)
– słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych, (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia)
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,  o których mowa w art. 16 ust.7 (ustawa o systemie oświaty), a także dzieciom i młodzieży  upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ( do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki)
– uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych (z art. 90c ust. 2) (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki)
– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków  obcych (z art. 90c ust.2) ( do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia).
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty (pok. 202) ul. Warszawska 40 oraz w formie elektronicznej.
Informacje pochodzą ze strony http://www.rypin.eu/.

Kontakt

Urząd Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin
tel. 54 280 96 00
rypin@rypin.eu