Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci44
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy2
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe22
 • socjalne8
 • artystyczne21
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na rok 2014/2015 – gmina Wolbrom

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.08.2014

Stypendia na rok 2014/2015 – gmina Wolbrom

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.Wnioski można składać od poniedziałku 28 lipca.
Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:
– zamieszkują na terenie Gminy Wolbrom,
– są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
– pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł /netto/.
Stypendium szkolne może być przeznaczone na:
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
– pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: podręczników, przyborów szkolnych w tym: tornistra, zeszytów, bloków i innych materiałów piśmiennych, stroju sportowego niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach, wycieczek szkolnych oraz sprzętu wspomagającego ucznia w nauce (w tym opłaty za Internet).
Składanie wniosków:
do 15 września 2014 roku

Informacje pochodzą ze strony http://www.wolbrom.pl/

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
tel. 32 644 23 04