Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na i rok stuidów dla studentów z gminy Żyrzyn

organizator:

Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 17.08.2012

Stypendia na i rok stuidów dla studentów z gminy Żyrzyn

Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn we współpracy z Wójtem Gminy Żyrzyn zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w „Programie stypendiów pomostowych”

Profil kandydata ubiegającego się o stypendium w Segmencie II

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

 • być maturzystą z 2012 roku,
 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś posiadać rekomendację Stowarzyszenia Społecznego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego Gminy Żyrzyn, które współfinansuje stypendia z własnych środków.

Aplikowanie w Segmencie II

Wnioski należy składać on-line pod adresem: http://www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2012 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013 – segment II, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2012 r.,
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej.

Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2012 r.

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w Budynku Urzędu Gminy – SAPO w Żyrzynie, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego).

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz od koordynatora programu z ramienia Stowarzyszenia – Magdaleny Polak pisząc na adres magpol22@wp.pl lub pod numerem telefonu 607101456.

Informacje pochodzą ze strony www.zyrzyn.pl

Kontakt

Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 15
24-103 Żyrzyn
tel. 81 881 46 82
magpol22@wp.pl