Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci11
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe14
 • naukowe46
 • artystyczne17
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów z powiatu białobrzeskiego

organizator:

Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 17.08.2015

Stypendia na I rok studiów z powiatu białobrzeskiego

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z powiatu białobrzeskiego, pochodzących
z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować w roku akademickim 2015/2016 do aplikowania do programu stypendialnego. Czekają na Was stypendia na I rok studiów
w wysokości 500 zł miesięcznie, będą one wypłacane przez 10 miesięcy.
Aplikowanie o stypendium składa się z następujących kroków:
 • Zapoznaj się z Programem;
 • Zobacz jakie warunki musisz spełnić, aby móc uczestniczyć w Programie;
 • Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów;
 • Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 (do godz.16.00);
 • Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami złóż do nas.
WARUNKI
Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta z powiatu białobrzeskiego, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i spełni następujące OBOWIĄZKOWE kryteria:
 • ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i będzie maturzystą z 2015 roku
 • zostanie przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzi ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
 • o niepełnosprawności,
 • osiąga dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze (sumę punktów oblicz sam stosując Algorytm
 • posiada rekomendację organizacji lokalnej – Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc w Jasionnie
 • Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Kryteria dodatkowe brane pod uwagę:
(możesz dołączyć do swojego zgłoszenia)
 • stan materialny i rodzinny (opis sytuacji materialnej),
 • udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych przynajmniej na szczeblu rejonowym, wskazujące na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy
 • z określonych przedmiotów,
 • biegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
 • praca na rzecz lokalnej społeczności, (wolontariat, działalność społeczna),
 • zainteresowania pozaszkolne
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ubiegającego się o stypendium;
Podstawowe dokumenty:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny
 • w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc)
Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł miesięcznie. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na kolejne lata studiów.
Rekrutacja do Programu przebiega on-line, aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 do godziny 16.00.
SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
Wydrukowany wniosek wraz z kompletem dokumentów i nr telefonu, prosimy
o dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia w zamkniętej kopercie na adres:
Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie
Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi
z dopiskiem: „Stypendia Pomostowe”
w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego
Ostateczny termin składania dokumentów przez kandydatów do udziału w Programie,
w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymali rekomendację do dnia: 17.08.2015 r.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr:
42 632 59 91, 42 631 95 58 – Nasz Partner – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Informacje pochodzą ze strony www.sercadlaserc.republika.pl

Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie
Jasionna 32
26-800 Białobrzegi


www.sercadlaserc.republika.pl