Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne13
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów – województwo świętokrzyskie

organizator:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 17.08.2015

Stypendia na I rok studiów – województwo świętokrzyskie

Jest to wspólne przedsięwzięcie grona partnerów oraz jedyna w swoim rodzaju inicjatywa na rzecz młodzieży wykorzystująca doświadczenie wielu instytucji i organizacji.
Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Aby ubiegać się o stypendium w XIV edycji programu (2015/2016) musisz:
 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:
 • Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.
Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:
posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie, która współfinansuje stypendia z własnych środków. Liczba udzielanych rekomendacji zależy od możliwości organizacji.

Uwaga!

Rekomendacja udzielana jest osobom, które mieszkają w województwie świętokrzyskim. Przed zalogowaniem skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Fundusz Lokalny w sprawie rekomendacji!
Wnioski składane są on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015 r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z Regulaminem , następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:
Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)
 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji od Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny
Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015 r. (do godz. 16.00)
Po zakończeniu wypełniania wniosku należy wydrukować wniosek z systemu i listę załączników, następnie podpisać wniosek i wraz z kompletem załączników złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015 r.
W przypadku pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt mailowy:
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl
Informacje pochodzą ze strony funduszlokalny.kielce.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Chęcińska 27A/5
25-020 Kielce
tel. 730 696 423
fundusz@funduszlokalny.kielce.pl