Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci49
 • absolwenci16
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne16
 • artystyczne31
 • sportowe24
 • naukowe66
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • pomorskie4
 • śląskie8
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd46
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów – Sucholaski

organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek Teraz Sucholaski

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 25.07.2014

Stypendia na I rok studiów – Sucholaski

Kolejny rok z rzędu Stowarzyszenie „Echo Wydmin” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” uczestniczą w Programie Stypendiów Pomostowych. Dzięki temu tegoroczni maturzyści zameldowani na terenie Gminy Wydminy mogą otrzymać stypendium na pierwszy rok studiów w wysokości 5 tysięcy złotych.

Aby ubiegać się o stypendium kandydat musi:
• być maturzystą z 2014 roku,
• zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
• być zameldowanym na terenie Gminy Wydminy (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl)
• pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (brane są pod uwagę dochody za czerwiec 2014 rok)
• osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów maturzysta oblicza sam stosując Algorytm znajdujący się poniżej.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto kandydat  musi posiadać rekomendację Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia „Teraz Sucholaski”.

Wypełniony formularz kandydat składa w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2014 roku w tymczasowym biurze przyjmowania wniosków w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach (I piętro) lub wysyła w formie elektronicznej na adres e-mail: echowydmin@echowydmin.pl

Regulamin Programu znajduje się tutaj >>>
Wykaz niezbędnych dokumentów:
– Formularz zgłoszeniowy >>>
– kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
– kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
– dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur).

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Jak co roku Patronat Honorowy nad Programem Stypendia Pomostowe na terenie gminy sprawuje Pani Maria Dolecka Zastępca Wójta Gminy Wydminy.

Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, koalicja lokalnych organizacji pozarządowych (w tym Stowarzyszenie „Echo Wydmin” i Stowarzyszenie „Teraz Sucholaski”).

Program Stypendia Pomostowe na terenie gminy Wydminy realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Gminy Wydminy, który zapewnia niezbędny wkład własny do Programu.

Informacje pochodzą ze strony sucholaski.pl.tl

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek Teraz Sucholaskiechowydmin@echowydmin.pl
sucholaski.pl.tl