Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe16
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów – Stowarzyszenie Nowy Międzychód

organizator:

Stowarzyszenie Nowy Międzychód

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 16.07.2018

Stypendia na I rok studiów – Stowarzyszenie Nowy Międzychód

Stowarzyszenie Nowy Międzychód po raz szósty zaprasza maturzystów do zgłaszania się do programy stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń” . Jest to program stypendialny dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych miast, ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, która pragnie rozpocząć studia. Celem Programu jest ułatwienie tej młodzieży pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

Aby ubiegać się o stypendium na rok akademicki 2018/2019 , należy:

– być maturzystą z 2018 roku,

– zostać przyjętym na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,

– być mieszkańcem gminy Międzychód. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu.

– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto (dochód z czerwca 2018r.),

– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze obliczane zgodnie z załączonym logarytmem

– uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

W tym roku Stowarzyszenie przygotowuje się do współfinansowania 2 stypendiów. Aby uzyskać stypendium należy otrzymać rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód. W tym celu do dnia 16 lipca 2018 r. należy złożyć w Galerii Mebli Best przy ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód brutto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2018 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Międzychód (może być kopia dowodu osobistego ), kopia świadectwa maturalnego i kserokopia zaświadczenie o przyjęciu na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie o przyjęciu na studia można dołączyć po 5 sierpnia, w momencie otrzymania dokumentu z uczelni. Wnioski o przyznanie stypendiów opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.

Ogłoszenie listy rekomendowanych nastąpi w dniu 14 sierpnia 2018 r. na stronie www.nowymiedzychod.pl

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Suszka tel. 501485554, krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl

Informacje pochodzą ze strony www.nowymiedzychod.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Nowy Międzychód
ul. Kwiatowa 21
Międzychód
tel. 501485554
krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl
www.nowymiedzychod.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Algorytm