Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów – Raba Wyżna

organizator:

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 18.08.2014

Stypendia na I rok studiów – Raba Wyżna

W roku akademickim 2014/2015 planujemy przyznanie 4 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Maturzysto, ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki: pochodzisz z Gminy Raba Wyżna.

Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
a ponadto:

 • ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. i jesteś maturzystą z 2014 roku,
 • zostałeś przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
 • pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągnąłeś dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm, posiadasz rekomendację Stowarzyszenia Oświatowego ECHO w Rabie Wyżnej.

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO po raz siódmy  bierze udział w Programie Stypendiów Pomostowych organizowanym i administrowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Stowarzyszenie Oświatowe ECHO uczestniczy w Programie w ramach  II segmentu.
Każdy, kto zechce ubiegać się o  stypendium powinien zapoznać się z programem, wypełnić na  stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi  II segment :  www.fep.lodz.pl lub www.stypendia-pomostowe.pl wniosek on-line.

Formularze wniosku są aktywne od 1 lipca 2014 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 – segment II, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:
kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej

Termin składania wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2014 r.

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć  do Stowarzyszenia Oświatowego ECHO w Rabie Wyżnej. w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego).

W dniach 28 i 30 lipca 2014r.w godzinach od 14:00 do 15:00 w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej członkowie  Stowarzyszenia będzie udzielać rekomendacji, natomiast 22 sierpnia 2014 będą przyjmować wypełnione wnioski. (to samo miejsce i godziny)

Telefon do kontaktu 604-321-491

Informacje pochodzą ze strony www.rabawyzna.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej

Raba Wyżna
tel. 604 321 491