Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów – Myszyniec

organizator:

Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 08.08.2014

Stypendia na I rok studiów – Myszyniec

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

OGŁASZA

XIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów
Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Są maturzystami 2014 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku (maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2014 roku będą dyskwalifikowani);
2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;
3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2014r. kwoty 1176,00zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1344,00zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;
5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2014/2015 rekomenduje 7 maturzystów do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5000,00zł.

Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:
1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2014r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”).

Termin:
Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 08 sierpnia 2014r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

UWAGA! W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Kontakt:
tel. 517-479-418, 887-337-614;
e-mail: kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl

Informacje pochodzą ze strony www.kurpsierazem.eu

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem
ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
tel. 517 479 418, 887 337 614
kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl
www.kurpsierazem.eu