Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów – Konin

organizator:

Towarzystwo Samorządowe

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.07.2015

Stypendia na I rok studiów – Konin

Towarzystwo zaprasza ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, stypendystów Towarzystwa Samorządowego, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Ubiegać się o stypendium w XIV edycji programu mogą osoby, które:
• ukończyły szkołę ponadgimnazjalną w 2015 i zdały dobrze maturę (uzyskały liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu) i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
• zostały przyjęte w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).
• mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
• pochodzą z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1225 zł netto, lub 1400 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (dochód netto wyliczamy   z czerwca 2015 r.)
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, dodatkowo musisz  posiadać rekomendację Towarzystwa Samorządowego.
Jeżeli jesteś zainteresowany programem, to zgłoś swoją kandydaturę do stypendium (druk zgłoszenia). Komisja stypendialna wyłoni 7osób, którym  zostaną udzielone rekomendacje.
Na zgłoszenia Towarzystwo czeka do 10 lipca 2015 r.
W programie mogą uczestniczyć równiez osoby, które nie były naszymi stypendystami – nie otrzymały rekomendacji, jednak spełniają przynajmniej jedno z poniższych innych kryteriów:
• pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata (wykaz oddziałów terenowych ANR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj) – SEGMENT IA
lub
• być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj) – SEGMENT IB
lub
• być wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka) – SEGMENT IC
Towarzystwo zaprasza  do zapoznania się z warunkami Aplikowania w pozostałych segmentach.
W razie pytań proszę dzwonić: kom. 797 901 114 Monika Kosmalska-koordynator programu.
Informacje pochodzą ze strony www.stypendia.ts.konin.pl

Kontakt

Towarzystwo Samorządowe
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
tel. 797 901 114
stypendia@ts.konin.pl
www.stypendia.ts.konin.pl