Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla tegorocznych maturzystów ze wsi Rdzawka

organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka

Rodzaj:
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 14.08.2013

Stypendia na I rok studiów dla tegorocznych maturzystów ze wsi Rdzawka

Wnioski o stypendium należy składać on-line!

Termin składania wniosków upływa 14 sierpnia 2013 r. o godz. 16.00.

Każdy maturzysta chcący wziąć udział w programie musi najpierw uzyskać rekomendacje stowarzyszenia, kontakt na dole artykułu.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś zdolny, ambitny i chcesz kontynuować naukę na wyższej uczelni,
 • zdałeś dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych),
 • zostaniesz przyjęty na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie w polskich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym,
 • mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców,
 • w Twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 1120 zł netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • uzyskasz rekomendację Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka

Aby ubiegać się o stypendium, musisz:

 1. być maturzystą z 2013 roku,
 2. zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,
 3. pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 4. pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1120 zł netto, lub 1280 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 5. osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.

Wymagane dokumenty:

Maturzyści mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (segment II)

 • kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
 • kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu 2013 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
 • dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej

Terminarz:

 1. Wnioski o stypendium należy składać on-line.
 2. Aplikacja zostanie uruchomiona 1 lipca 2013 r.
 3. Termin złożenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013r (do godz. 16:00). Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013r

Informację pochodzą ze strony: www.rdzawka.rabka-net.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka
Rdzawka 276
34-700 Rabka-Zdrój
tel. 694 638 060
twojtow1@gmail.com
www.rdzawka.rabka-net.pl